พระไพศาล วิสาโล

ธรรมะสอนใจ ขอให้เราพยายามเป็นมิตรกับใจของตัวเอง – พระไพศาล วิสาโล

ขอให้เราพยายามเป็นมิตรกับใจของตัวเอง ไม่ว่าใจจะพยายามหนีออกจากตัวเองเพียงใดก็ตาม ก็เรียกเขากลับมา  พยายามทนอยู่กับตัวเองให้ได้ ไม่นานก็จะเป็นมิตรกับใจ  เมื่อเป็นมิตรกับใจของเราได้  ใจก็จะกลับมาเป็นมิตรกับเรา เมื่อมีใจเป็นมิตรแล้ว อยู่ที่ไหนก็มีความสุข อบอุ่น ปลอดภัย ไม่เหงา ไม่อ้างว้าง

– พระไพศาล วิสาโล

หัวข้อใกล้เคียง

Back to top button