พระอาจารย์ชุนริว ซูซู

ธรรมะสอนใจ ตัวตนกรรม – พระอาจารย์ชุนริว ซูซู

ธรรมะสอนใจ ตัวตนกรรม พระอาจารย์ชุนริว ซูซู

ตราบที่ยังคิดว่ามีตัวตนกรรมก็มีเป้าหมายที่จะเล่นงานหากหยุดคิดว่าตัวตนมีกรรมก็ไม่รู้จะเล่นงานใคร

– พระอาจารย์ชุนริว ซูซูกิ

Back to top button