สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

ธรรมะสอนใจ อย่าหวังผลตอบแทน – สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

ธรรมะสอนใจ อย่าหวังผลตอบแทน สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

อย่าเที่ยทำความดี..ถ้าจะทำให้กับใคร อย่าไปหวังผลว่าเค้าจะตอบแทนเรา ถ้าโยมหวังผล..โยมติดกรรมแล้ว เหมือนเราไปช่วยงานถ้าคิดจะให้ใครมาช่วยเราอีก เราต้องช่วยเค้ากลับอีกมั้ยจ๊ะ มันก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นวัฏฏะ ถ้าเราทำหรือช่วยใครไม่หวังผล..จะไม่เป็นหนี้กรรมกัน เข้าใจมั้ยจ๊ะ

– สมเด็จพระพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

Back to top button