หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ธรรมะสอนใจ อย่าเที่ยวซุกซนทำตนเป็นคนถือมงคลตื่นข่าว – หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

ธรรมะสอนใจ ความเป็นอรหันต์ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ

อย่าเที่ยวซุกซนทำตนเป็นคนถือมงคลตื่นข่าว ความดีไม่ใช่อยู่ที่คนอื่น ความดีอยู่ที่เรา ใครเขาเป็นอรหันต์
เราไปเกาะเขาเราจะได้อะไร ความเป็นอรหันต์ เขาเป็นกันที่เราไม่ใช่เป็นที่เกาะ

– หลวงพ่อฤาษีลิงดํา

Back to top button