พระไพศาล วิสาโล

ธรรมะสอนใจ ปล่อยวาง ไม่ได้แปลว่า “ไม่รับผิดชอบ”- พระไพศาล วิสาโล

ในปล่อยวาง…ไม่ได้แปลว่า “ไม่รับผิดชอบ” แต่…หมายถึง การรู้จักเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ อย่าง…ถูกเวลา…ถูกโอกาส

– พระไพศาล วิสาโล

หัวข้อใกล้เคียง

Back to top button