หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ธรรมะสอนใจ ทำเพื่อเสียสละ – หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

ธรรมะสอนใจ กวาดบ้าน หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

กวาดบ้าน ถ้าตั้งใจจะกวาดให้สะอาด อันนี้ทุกข์ให้ตั้งใจว่า เราทำเพื่อเสียสละ เพื่อใจสบาย จะได้ทั้งสติ ได้ทั้งคุณธรรม และได้บ้านสะอาดด้วย

– หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม

Back to top button